Plan zaštite od požara TK-U pojedinim općinama ne postoje ni dobrovoljna vatrogasna društva

Skupština TK je usvojila Plan zaštite od pozara TK. Prihvaćen je i zaključak prema kojem se od općinskih vijeća, odnosno, načelnika i gradonačelnika trazi da pri izradi planova zastite od pozara poštuju Zakon o zaštiti od pozara i vatrogastvu. Kao poseban problem navodi se činjenica da u pojedinim općinama ne postoje ni dobrovoljna vatrogasna društva.

Pogledajte VIDEO, govori:

Zdenko Tadić, direktor KU CZ TK

Salih Terzić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Tuzla

 

Pročitajte...