Po prvi put razmatrana Rodna analiza zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim pozicijama

Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK razmatrala je Analizu društevno-ekonomskog pložaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja. Po prvi put je razmatrana i Rodna analiza zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim pozicijama.

Analiza društevno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom ukazuje na brojne probleme sa kojima se susreću ovakve osobe na području TK, ali i u BiH. Danas je ukazano na činjenicu da ne postoje jedinstveni zakonski okviri iz kojih se crpe prava ovih osoba. Osim toga na nivou BiH ne postoje zvanični podaci o broju osoba sa invaliditetom, ali prema analizama Svjetske zdravstvene organizacije u našoj državi oko 10 posto populacije ima neki oblik invaliditeta. Članovi Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK konstatovali su i da zakoni BiH nisu usklađeni sa Konvencijama UN o pravima osoba sa invaliditetom.

– Te da BiH, bez obzira što je potpisala i ratifikovala mnoge Međunarodne dokumente, oni se ne sprovode na terenu. S obzirom da ova problematika spada u sistem socijalne zaštite mi smo predlagali reformu sistema socijalne zaštite na višem niovu i da dođe do izmjene određenih zakona koji će reglisati ovu oblast – ističe Azra Okić, predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK.

Po prvi put je razmatrana i Rodna analiza zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim pozicijama, prema kojoj je vidljivo da su na čelu institucija Vlade TK uglavnom muškarci i to u omjeru od 74 posto. Članovi Komisije za jednakopravnost spolova sugerisali su na potrebu veće zastupljenosti žena.

– Mogu odgovorno tvrditi da postoji dvosmjerna veza između ravnopravnosti žena i stepena razvijenosti društva, tako da nam je u interesu u narednom periodu da izbalansiramo ovo, da budemo ravopravne, jer ćemo imati bolje društvo – dodaje Okić.

Data je podrška projektu osnaživanje žena s invaliditetom “Ovdje sam – vidljiva i ponosna” kojeg implementira Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom TK s ciljem povećanog učešća žena i djevojaka sa invaliditetom u organizacijama osoba sa invaliditetom.