Počela rekonstrukcija nove dionice puta prema Muškoj vodi

Počela je obnova ceste Kladanj – Brateljevići – Milankovići. Radi se o putnom pravcu koji je za Tuzlanski kanton značajan sa dva aspekta. Prvi je revitalizacija turističkih potencijala planine Konjuh i sportsko rekreativnog kompleksa Muška voda, a drugi historijska činjenica da se radi o „Putu spasa“ koji je bio od velikog značaja za naš kanton tokom rata.