Počela sedma sjednica OV Lukavac. Usvojen izvještaj o radu Centra za socijalni rad

U toku je sedma redovna sjednica općinskog vijeća Lukavac.

Iako je dnevni red predviđao 7 tačaka dopunjen je sa još pet, što su poslanici podržali. Na početku se razmatrao godišnji izvještaj o radu i poslovanju JU „Centar za kulturu Lukavac“ za prošlu godinu koji nije dobio dovoljnu podršku vijećnika.
Program rada javne ustanove „Centar za kulturu Lukavac“ za ovu godinu danas nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika zbog čega nije ni usvojen, kao ni godišnji izvještaj o radu i poslovanju u prošloj godini. To je ujedno bila prva tačka dnevnog reda nakon čega su vijećnici razmatrali i usvojili izvještaj o radu i poslovanju za prošlu i program rada za ovu godinu lukavačkog Centra za socijalni rad.

Na dnevnom redu su se našli isti izvještaj i program rada javne ustanove za odgoj i obrazovanje te finansijski izvještaj za prošlu i finansijski plan za ovu godinu lukavačke „Biblioteke“.

U dnevni red je naknadno uvršten Izvještaj o godišnjem izvršenju budžeta za prošlu godinu te prijedlog i donošenje Pravilnika za dodjelu stipendija sportistima. Vijećnici će takođe razmatrati prijedlog i donijeti odluku o raspisivanju Jvnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora javnog preduzeća „Rad Lukavac“ .

Pored ostalih, treba istaknuti da se na dnevnom redu našao i prijedlog i donošenje odluke o raspivianju javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.

Pročitajte...