Počela “Sedmica sudske nagodbe”

U Općinskom sudu Tuzla počela je „Sedmica sudske nagodbe “ s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, a koji je ekonomičniji i brži za stranke. Rezultati su pokazali da su za zaključenje sudske nagodbe najpogodniji predmeti koji se odnose na sporove nastale iz privrednih, ugovornih, radnih i porodičnih odnosa, među kojima treba izdvojiti predmete manje vrijednosti i komunalne predmete.

Pročitajte...