Počinje bitka za imovinu preduzeća sa TK u zemljama bivše Jugoslavije

Veliki broj preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, ostao je bez imovine u državama nekadašnje Jugoslavije nakon njenog raspada.  Neka od njih su završila u stečaju ili su krenula putem privatizacije, zbog čega je problem prodaje i privatizacije te imovine još veći. kantonalna agencija za privatizaciju je već kreeula sa prvim koracima ka privatizaciji te imovine a dugotrajan i mukotrpan proces se očekuje zbog razlike u zakonima, između naše i ostalih država.

U izvještaju o radu kantonalne agencije za privatizaciju u prvoj polovini ove godine pominje se i rad na pripremi registara imovine preduzeća sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu  koja se nalazi u drugim državama. Riječ je o imovini ovih preduzeća koja je ostala u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji. U kantonalnoj agenciji za privatizaciju su već poduzeli prve korake u pravcu privatizacije i prodaje ove imovine. Angažovana je i advokatska kancelarija. Problem predstavljaju velike razlike između zakona drugih država i naše zemlje. U Srbiji je problem kod plaćanja poreza na promet nepokretnosti, što se tamo smatra kapitalnom dobiti koja se ne kreće ispod 20 odsto od prodajne vrijednosti. U BiH je to pet odsto. Kada se kompletiraju registri, onda će se znati tačna količina i vrijednost ove imovine.

Kantonalna agencija za pricatizaciju Tuzla trenutno prikuplja sve informacije o ovoj imovini od nadležnih ministarstava u Srbiji, sarađuje sa Vijećem ministara BiH kako bi se pokrenula stvari sa mrtve tačke. Imovine, kako je naveo direktor agencije, Mirza Brkić, ima dosta, a registri će utvrditi pravo stanje, pa će se onda moći poduzeti i konkretni koraci. Brkić navodi i da među ovim nekretninama ima vrijedne imovine koja obuhvata i određena odmarališta u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Sagovornik: Mirza Brkić, direktor kantonalne agencije za privatizaciju

Pročitajte...