Počinje sanacija klizišta u Mahmutovićima i Dubnici u Kalesiji

Korisnik programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija  kroz projekat  „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj“ od danas je i Općina Kalesija. Ugovor su naime  potpisali predstavnici UNDP-ja i izvođač radova  na projektu kojim će se sanirati dva klizišta, za što je izdvojeno  100 000 KM.  Prema Izvještaju o rizicima u svijetu Bosna i Hercegovina je rangirana među zemljama visoke izloženosti prirodnim hazardima. Od 145 jedinica lokalne samopuprave u zemlji, za 91 se smatra da ima vrlo značajan rizik od poplava i klizišta, dok 27  ima visok rizik.  Opširnije u video prilogu

Pročitajte...