Podržani principi prijedloga izmjena Zakona o upravnim sporovima BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je, bez diskusije, podržao principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo predložene izmjene zakona, kojima se skraćuje rok za podnošenje tužbe s ranijih 60 na 30 dana, čime se strankama omogućava ostvarivanje prava na sudsku zaštitu u kraćem roku ukoliko smatraju da njihovo pravo nije ostvareno u upravnom postupku pred nadležnim tijelima uprave.

Dopunama zakona, između ostalog, definirano je da stranka koja je pokrenula spor pred sudom zbog “ćutanja administracije“ ne plaća troškove spora i u slučaju da ne uspije u sporu, čime se želi ojačati pravna sigurnost građana. Istovremeno je pokretanje upravnog spora omogućeno pod istim uvjetima građanima i pravnim osobama koji su učestvovale u upravnom postupku.

Novim zakonskim rješenjima, usklađenim s propisima u ovoj oblasti sa zemljama u okruženju, propisano je da svaka stranka dokazuje činjenice na koje se poziva, a sud će isključivo biti vezan tužbenim zahtjevom.

Dom naroda je, također bez diskusije, podržao principe Prijedloga zakona o radu u institucijama BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Delegati su odlučili da, zbog neprisustva predlagača na sjednici, danas ne razmatraju principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, a koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH.

Dom naroda je usvojio i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2017. godinu, te primio k znanju Plan rada Nezavisnog odbora za 2018. godinu.

Između ostalog, usvojen je i Prijedlog državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u BiH za period 2018-2023. godine.

Delegati nisu potvrdili Odluku Predsjedništva BiH o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta generala u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH, jer nije bilo dovoljno glasova delegata iz RS.

Nakon što je data saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma, ugovora i konvencija, završena je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.