Vlada TK-Smanjene administrativne takse, očekuju se pozitivni efekti u privrednim kretanjima

U cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta Vlada TK je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi, kao i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojima su smanjene cijene za registraciju firmi. Osim toga, utvrđen je i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama.