Pokrenuta Inicijativa za formiranje organizacije za odbranu od poplava i leda u Tuzlanskom kantonu

Tuzlanski kanton u proteklom periodu pokazao se kao veoma rizično područje za prirodne nesreće poput poplava. Poplave u maju 2014. godine, kao najgore u posljednjih 120 godina, pokazale su kolika je ranjivost Tuzlanskog kantona na prirodne i druge nesreće. Samo te godine procjenjena je šteta od poplava na blizu milijardu KM. Zbog toga su Kantonalna uprava civilne zaštite i Ministarstvo poljoprivrede, vodprovrede i šumarstva TK pokrenuli Inicijativu za formiranje organizacije za odbranu od poplava i leda.

Poplave koje skoro svake godine pogode područje Tuzlanskog kantona ukazuju na neophodnost organizovanja sistema odbrane od poplava i grada. Poplave svake godine uzrokuju štetu na infrastrukturi, u poljoprivredi, na javnim institucijama i lokalnoj ekonomiji. Samo u 2014. godini štete su iznosile čak 950 miliona KM. Mađutim, kako doznajemo u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla, trenutno, sistem prevencije odnosno zaštite od poplava i leda, nije konretno riješen.

Nosilac odbrane od poplava po Zakonu je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK. S toga su iz Kantonalne uprave civilne zaštite još prošle godine Vladi i resornom ministarstvu uputili Inicijativu za formiranje organizacije koja bi koja bi bila zadužena za aktivnu odbranu od poplava. U cilju iznalašenja rješenja nedavno je resorni ministar održao sastanak sa predstavnicima Civinle zaštite.

U cilju odbrane, odnosno sprečavanja od poplava i leda dosta mogu uraditi i lokalne zajednice. U Resornom ministarstvu napominju da, podržavaju sve projekte koji dolaze iz lokalnih zajednica, a koji se tiču regulacije vodotoka.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, Vahidin Smajlović, apeluje i na građane TK da daju doprinos prevenciji od poplava. Najbolji način je da održavaju čista korita rijeka, da ne odlažu otpad uz obale rijeka, kako bi korita bila vodopropusna, a sve u cilju sprečavanja novih poplava koje bi prouzrokovale ogromne štete.