Pokrenuta inicijativa za izmjenu kriterija za korištenje sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom FBiH

Kako bi obuhvat osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju uz korištenje sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom bio što veći, Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku upućen je zahtjev za izmjenu zakonske procedure kojom je utvrđeno da se sredstva mogu koristiti za zapošljavanje osoba sa minimalnim invaliditetom od 60%. U Federaciji BiH 5900 ratnih vojnih invalida ima poscenat invalidnosti ispod 50 procenata.

Pogledajte VIDEO, govore:

Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK

Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK

Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom FBiH

 

Pročitajte...