Pokrenute aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Time počinju sve radnje u vezi javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koje će biti provedeno za četiri bloka ukupne površine na prostoru Panonskog bazena i Dinarida…

 

Pročitajte...