Zahirović : Osobe s invaliditetom ne treba da budu na granici siromaštva

„UN Konvencija i osobe sa invaliditetom u BiH: Između normativnog i stvarnog” bila je tema redovne sesije Kruga 99 na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Uvodničar na sesiji bio je politolog Suvad Zahirović, izvršni direktor Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos”, Tuzla.

Zahirović je aktivista za prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom u BiH, aktivan i u Evropskoj mreži za samostalni život „ENIL“, Evropskom forumu osoba sa invaliditetom „EDF“ te mnoštvu drugih regionalnih i evropskih inicijativa u oblasti invalidnosti.

Jedan je od ključnih aktera u vođenju procesa kreiranja Jedinstvene politike u oblasti invalidnosti te prvih entitetskih strateških dokumenata za dosljednu primjenu Politike u oblasti invalidnosti u BiH.

Zahirović je u uvodnom obraćanju istakao da po rezultatima popisa iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini ima oko 8,3 posto stanovnika koji imaju neku vrstu invaliditeta dodavši da se podatak razlikuje od procjene Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke. Po njihovim procjenama oko 15 posto od ukupnog stanovništa čine osobe sa invaliditetom, što je uzrokovano posljedicama rata.

Institucije Bosne i Hercegovine, naveo je Zahirović, su pitanja osoba s invaliditetom postavila visoko na ljestvici prioriteta tako da je država BiH prihvatila najznačajnije međunarodne dokumente iz oblasti invalidnosti.

– Bosna i Hercegovina je kao društvo na neki način tragala za odgovorima o tome kako pristupiti fenomenu invalidnosti, kako osobama s invaliditetom dati odgovarajuće mjesto i odgovarajuće vidove podrške. Na žalost još više tragamo za odgovorima nego što imamo efektivna rješenja -rekao je Zahirović.

On je istakao da se osobe s invaliditetom suočavaju s brojnim barijerama u svim sferama života istakavši da su te osobe najisključenija grupa bh. građana sa indeksom socijalne isključenosti većim od 90 posto. Kao primjere naveo je: otežan pristup obrazovanju, tržištu rada, učešću u javnom i političkom životu, socijalnoj sigurnosti, životnom standardu.

-Osobe s invaliditetom su ispod granica siromaštva ili jako blizu te granice. Potrebno je poduzeti efektivne mjere koje će osigurati da osobe s invaliditetom umjesto da budu „socijalni slučajevi“ budu prepoznate kao resurs razvoja ovog društva i daju svoj puni doprinos – kazao je izvršni direktor Informativnog centra za osobe sa invaliditetom “Lotos” Suvad Zahirović.

Pročitajte...