Polaganje “Male mature” u osnovnim školama Tuzlanskog kantona 9. maja

Aktiv direktora osnovnih škola Tuzlanskog kantona danas je, između ostalog, raspravljao o „maloj maturi“ koja će biti organizovana 9.maja. Profesionalna orijentacija učenika i dalje je u fokusu, a Prva konferencija mladih poduzetnika čije održavanje je planirano 17. aprila na sajmu Grapos – Expo u Gračanici, biće prilika da se učenici i njihovi roditelji, na najbolji način, informišu o njihovim potencijalnim budućim zanimanjima…