Politička kriza u BiH: Širenje straha u službi viših ciljeva

Iako opšta situacija uzrokovana najnovijom političkom krizom u BiH, većini gradjana ne uliva optimizam, sociolozi i psiholozi su mišljenja da se radi o već, više puta vidjenom scenariju i širenju atmosfere straha putem različitih prijetnji ali uglavnom za predizborne ciljeve. Iz Delegacije EU u BiH danas stižu ohrabrenja i potvrda ključne uloge Ustavnog suda BiH za provođenje vladavine prave a održana je sjednica državnog predsjedništva, prva nakon usvajanja spornih zaključaka u NSRS.