Pomoć Vlade FBiH privredi i zdravstvu TK

Vlada FBiH podržala je zdravstveni sistem TK sa skoro 900 hiljada KM, dok je za pomoć privredi doznačeno skoro 600 hiljada KM. Novac će biti usmjeren kao pomoć za prevazilaženje posljedica pandemije Covid-19 i to sektorima koji na sektorima koji su najviše ugroženi – privreda i zdravstvo. Ovo je prvi paket pomoći, a iz Vlade TK najavljuju da bi do kraja godine TK trebao dobiti oko 50 miliona KM.

Pomoć privrednicima Tuzlanskog kantona bit će ista kao i prošle godine, što znači da će Vlada FBiH po ovom osnovu TK doznačiti oko 38,5 miliona KM. Toliki bi bio i deficit u Budžetu TK, u slučaju da taj novac TK ne bude na raspolaganju, kaže Kadrija Hodžić, premijer TK.

– To će biti značajna podrška privrednicima koji su oštećeni korona virusom. Druga pomoć je finansijski paket zdravstvenom sistemu od 9,5 miliona KM – kaže Kadrija Hodžić, premijer TK.

Kao podrška UKC-u Tuzla od toga će novca biti uplaćeno 5 miliona KM, dok će 4,5 miliona biti upućeno prema 13 domova zdravlja na TK.

– Ta sredstava će biti operativna tek u kasno ljeto a uslovljna su dobijanjem kredita od Međunaronog monetarnog fonda sa kojim BiH kontaktira – dodaje Hodžić.

Početak pomoći od 1,5 miliona KM već je danas na raspolaganju privrednicima i zdravstvenom sistemu TK. Taj novac namjenjen je saniranju posljedica koje je uzrokovala pandemija COVID – 19. Od ovog iznosa skoro 900 hiljada KM je namijenjeno za saniranja ekonomskih šteta u zdravstvenom sektoru , dok je skoro 600 hiljada namjenjeno saniranju ekonomskih šteta uzrokovanim pandemijom COVID – 19.