Vlada TK priprema Zakon o porijeklu imovine izabranih zvaničnika TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program rada za ovu godinu. Politika koja će se provoditi temeljit će se na definisanju adekvatnih odgovora na krizu koju izaziva pandemija korona. Planom je navedeno da će Vlada TK biti posvećena fiskalnoj konsolidaciji, porastu budžetskih prihoda i održivom zapošljavanju. U fokusu je i povećanje kvaliteta obrazovnog sistema, adaptacija i rekonstrukcija ustanova socijalne zaštite te prostorno planiranje. Vlada TK će tražiti rješenje za ravnomjerniju pripadnost i pravedniju raspodjelu javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine.

U ovoj godini Vlada TK svoj rad zasniva na politici koja će se temeljiti na praćenju stanja koje u zdravstvu, obrazovanju, ali i u privredi TK, može ostaviti pandemija COVID-19. Pratit će se i provođenje Akcionog plana Tuzlanskog kantona za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije. Tako će TK u ovom mjesecu konačno dobiti i Zakon o porijeklu imovine izabranih zvaničnika TK. Vlada TK priprema i ured za borbu protiv korupcije koji će brinuti o tome da se mjere Vlade TK koje se odnose na suzbijanje korupcije implementiraju.

– Dakle, tu pravimo zaokret, budući da smo svjesni da je korupcija najveća rak rana društva, budući da je bh. društvo zarobljeno korupcijom – kaže Kadrija Hodžić, premijer TK.

Vlada TK će posebno biti posvećena fiskalnoj konsolidaciji, porastu budžetskih prihoda i održivom zapošljavanju. U fokusu je i povećanje kvaliteta obrazovnog sistema te prostorno planiranje. Vlada TK će tražiti rješenje za ravnomjerniju pripadnost i pravedniju raspodjelu javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine. TK počet će i rad na digitalizaciji privrede, te na aktivnosti na modernizaciji društvenog sektora.

– Koji podrazumjeva digitalizaciju javnih usluga i pospješivanje rada administracije kako bi kvalitet usluga građanima bio što veći. Naravno tu ubrajamo i adaptaciju i rekonstrukciju uslova socijalne zaštite i socijalnih ustanova – dodaje Hodžić.

Vlada TK danas je za vanjsko uređenje Centra za autizam Tuzla osigurala 54 hiljade KM. Podsjećamo, uporedo sa gradnjom Centra za autizam radi se i na donošenju Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla, odnosno osnivanju javne ustanove koja će u ovom objektu ponuditi usluge djeci i osobama sa autizmom. Ovo će biti prva specijalizirana ustanova za rehabilitaciju i obrazovanje djece i osoba s autizmom u BiH.

– Vlada TK je dala saglasnost na potpisivanje Aneksa IV Sporazuma, koji je vezan za rekonstrukciju, izgradnju i adaptaciju Centra za autizam – ističe Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Ratnim vojnim invalidima i članovima porodica šehida i poginulih borca, Vlada TK danas je u trajno vlasništvo dodijelila 15 stanova. Radi se o nekretninama nad kojim su ove osobe imale pravo korištenja, te su se stekli uslovi da postanu i njihovi vlasnici. Današnjim odlukama dodijeljeno je 13 stanova u Kladnju i po jedan u Lukavcu i Kalesiji.

– Iz objektivnih razloga nije došlo do realizacije prenosa vlasništva, prije svega što izbođač radova građevinsko preduzeće “Visoko gradnja” Kladanj je otišla u stečajni postupak, tako da se ta procedura odužila – napominje Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja TK.

Vlada je danas utvrdila da je od javnog interesa izgradnja ceste Šićki Brod – Đurđevik, odnosno obilaznice oko Živinica. Ovim se stvaraju preduslovi za početak eksproprijacije zemljišta i početak izgradnje ove dionice magistralne ceste. Vlada TK je danas imenovala koordinaciono tijelo Vlade za praćenje stanja pandemije COVID-19 na području Tuzlanskog kantonu.