Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlenike JP Spreča Tuzla

U Tuzli je potpisan Aneks kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u Javnom preduzeću Spreča Tuzla. Ugovor je potpisan na period od tri godine, a njime je definisano plaćanje prekovremenog, rada za praznike, kao i rada u otećanim uslovima.