Univerzitet Kallos investirao 70.000 KM u kabinete za reanimaciju i biohemiju

U jeku pandemije korona virusa i nedostupnosti ustanova za izvođenje praktične nastave, obrazovne ustanove širom svijeta pronalaze različite načine da svojim studentima omoguće alternativu za praktično učenje. Evropski univerzitet Kallos u Tuzli pronašao je rješenje, omogućivši studentima Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka da u kabinetu, na lutkama i pratećim instrumentima između ostaloga vježbaju i reanimacije.

novinar Azra Mešić

Kako oživjeti pacijenta u slučaju prestanka rada srca? Kako koristiti aparat za defibrilaciju? Šta to govori različit srčani ritam? Teme su kojima će se baviti studenti Evropskog univerziteta Kallos u novopremljenom kabinetu za praksu.

  • Kupljena je lutka koja može u potpunosti da simulira srčanu radnju i da simulira radnju disajnih organa. Nabavljen je i EKG koji može da dijagnostikuje promjene kod pacijenata, a ova lutka ima i simulator koji može sve poremećaje ritma da registruje na adekvatan način, kaže prof. dr. Fahir Baraković, internista kardiolog i profesor ovog Univerziteta.

Lutka simulira i bolesti gornjeg disajnog puta, kao što su alergije ili laringospazam.

  • Ova oprema omogućava veliki broj ponavljanja reanimacionih radnji za svakog od studenata što je bio problem nastave i prije same pandemije kovida, jer studenti u sklopu svojih redovnih vježbi nisu bili u mogućnosti uraditi onoliko potrebnih ponavljanja, a što će sa ovom novom opremom sigurno biti u stanju, kaže Adnan Behram, specijalista anestezije i reanimacije zadužen za vježbe u ovom kabinetu.

Činjenica da je studentima medicine i zdravstva privremeno bilo onemogućeno izvođenje praktične nastave u klinikama, ubrzala je nabavku ove opreme, kažu profesori.

  • Samo objašnjavanje osnova reanimacije, a prema smjernicama Evropskog vijeća za reanimacije za edukatora nije problem. Edukator će svoj dio posla uraditi što se tiče teoretskog dijela. Problem je studentima da bez odgovarajuće praktične potpore, oni neće izaći sa nastave sa poznavanjem odgovarajućih vještina koje sigurno svaki budući ljekar mora da poznaje i sa ovim sigurno da će uz odgovarajući pristup edukatora imati najbolje osnove za svoj budući rad kao reanimatora, kaže dr. Behram.

Ovo su vještine koje svaki budući zdravstveni radnik mora da poznaje, te će novopremljeni kabinet za reanimaciju, ali i onaj za biohemiju biti dostupni studentima Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih nauka, a vrlo izvijesno i zainteresovanim medicinskim radnicima koji budu trebali dodatnu obuku, poručuju sa Kallosa.

  • Ovdje mogu na praktičnim vježbama da provjere bendulijevu jednačinu. Mogu da provjere i da vježbaju kako to izgleda ultrazvučni pregled krvih sudova. Kako se ispituje kvalitet sluha, širina vidnog polja. Znači, vježbe iz optike u kombinaciji su istovremeno sa vježbama iz oftalmologije. Tako da sve smo bogatiji u tom smislu i sve imamo veću mogućnost pružiti studentima ono što smo u teško vrijeme bili uskraćeni, kaže za RTVTKprof.dr. Adi Rifatbegović, prodekan na Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli.

Vrijednost opreme u koju je Kallos investirao iznosi više od 70 hiljada konvertibilnih maraka.