Potpisan Sporazum za sanaciju i izgradnju 119 stambenih jedinica u Goraždu

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr.sci. Edin Ramić danas je u Goraždu, sa premijerom Bosansko- podrinjskog kantona Emirom Okovićem i resornom kantonalnom ministricom Sabirom Bešlija, te gradonačelnikom Goražda Muhamedom Ramovićem, potpisao Sporazum o saradnji za četiri podprojekta koji će se na području ovog kantona provoditi u okviru Projekta CEB II – „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja“.

Riječ je o implementaciji tri podprojekta za objekte u vlasništvu Grada Goražda i jednog podprojekta za objekat u vlasništvu BPK-a, a čija ukupna vrijednost iznosi blizu 5,5 miliona eura. Sredstva su osigurana iz kreditnog zaduženja od skoro 2,7 miliona eura, dok je ostatak sredstava doprinos grada i kantona kroz osiguranje zemljišta i dozvola te priključenja na infrastrukturu.

 „Siguran sam da današnji sporazumi predstavlja posebnu radost za 320 raseljenih osoba za koje počinjemo graditi smještaj u 119 saniranih i novoizgrađenih stambenih jedinica. Zato ćemo kao implementatori projekta CEB II, zajedno sa kantonom i gradom, staviti sve resurse na raspolaganje, kako bi se realizirale sve potrebne aktivnosti stekli  uslovi za početak radova u 2019. godini“, kazao je ministar Ramić.

Inače, potpisani sporazumi obuhvataju sanaciju 65 postojećih stambenih jedinica za 191 korisnika i izgradnju novog stambenog objekta sa 24 stambene jedinice u kojima će biti smješteno 49 korisnika. Također, uključuje i sanaciju postojećeg i izgradnji novog dijela objekta Staračkog doma u Goraždu smještajnog kapaciteta za 80 korisnika sa pratećom infrastrukturom.

„Želim naglasiti da je Projekat CEB II od velikog značaja. Pored toga, što rješava pitanje zatvaranja kolektivnih centara i direktno doprinosi razvoju lokalnih zajednica, ovim projektom se osigurava stambeni smještaj za stotine raseljenih porodica širom zemlje. Nažalost, i nakon više od dvije decenije, zbog ogromnih potreba ali i zaborava institucija, još uvijek radimo na stvaranju primjerenih uslova stanovanja za raseljene porodice, kako bi njihova djeca konačno dobila krov nad glavom i mjesto koje će zvati svojim domom“, poručio je ministar Ramić.   

 Pored danas potpisanih sporazuma za četiri podprojekta, na području BPK-a u toku je realizacije još pet podprojekta, od čega tri u Gradu Goraždu, jedan u Općini Pale Prača i jedan u Općini Foča FBiH. Time će se u okviru Projekta CEB II na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršiti sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih jedinica za 574 korisnika, u ukupnoj vrijednosti od 8,5 miliona eura. 

Pročitajte...