Potpisan ugovor za izradu fizibiliti studije naknadu i obradu otpada i cirkularne ekonomije sa Gradom Živinice, općinama Kladanj i Banovići

Ugovor za korporativnu podršku preduzeća” EKO SEP” Živinice i izradu fizibiliti studije za naknadu i obradu otpada i cirkularne ekonomije, danas je potpisan sa Gradom Živinice, općinama Kladanj i Banovići. Vrijednost izrade ove studije je 150 hiljada eura, a biće finansirana od donatorskih sredstava Švedske.

Pročitajte...