Potpisani ugovori za finansiranje projekata u oblasti nauke u FBIH

Ugovori o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2018. godini u Federaciji BiH potpisani su danas u zgradi federalnih institucija u Mostaru.

Ugovore su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović i predstavnici osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH.

Za ove je namjene Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u budžetu za 2018. godinu izdvojilo je 1,28 miliona maraka.

Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u FBiH – Univerzitet u Sarajevu (480.000 maraka) Univerzitet “Džamal Bijedić” Mostar (128.000 maraka), Sveučilište u Mostaru (176.000), Univerzitet u Bihaću (112.000 maraka), Univerzitet u Zenici (144.000 maraka) i Univerzitet u Tuzli (208.000 maraka) te Franjevačka teologija Sarajevo (16.000 maraka) i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (16.000 maraka).

– Riječ je o namjenskim sredstvima i ugovorima je jasno precizirano gdje se ta sredstva mogu trošiti i svi predstavnici javnih visokoškolskih ustanova u FBiH moraju pravdati ta sredstva – naglasila je ministrica Dilberović.

Po njenim riječima, ugovorima su, između ostalog, obuhvaćeni programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanje naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalna naučnotehnološka saradnja međunarodnog karaktera, organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinansiranje istraživačkog rada i studijskih boravaka.

Također, potpisani ugovori odnose se i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački i istraživačkorazvojni rad.

– Sredstva nisu dodjeljivana subjektivno, nego na osnovu parametara koje su dostavile sve visokoškolske javne institucije u Federaciji BiH – istakla je Dilberović.

Ministrica je dodala da joj je žao što na potpisivanju nisu prisutni rektori jer, kako je kazala, smatra da je ovo prilika da se prodiskutira o pitanjima buduće saradnja, podrške u sufinansiranju visokog obrazovanja, kao i reformama obrazovanja u Federaciji BiH.

Zahvaljujući se na dodijeljenim sredstvima, prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu Aida Hodžić istakla je kako izuzetno cijeni napore federalnog ministarstva, pogotovo, kako je kazala, što su uvijek aktuelni i što svaka sljedeća godina pokazuje napredak.

– Univerzitet u Sarajevu to će iskoristiti na način kako je najbolje i kako je dugoročno najodrživije – kazala je Hodžić.

Pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna pitanja Sveučilišta u Mostaru Vesna Kazazić zahvalila je Federalnom ministarstvu obrazovanja na uspješnoj saradnji koju ima sa svim univerzitetima u FBiH, ali i sa svim fakultetima, kazavši kako je to ministarstvo do sada uvijek ulagalo napore da osigura sredstva u granicama svojih mogućnosti.

– Današnji sporazum je posebno značajan jer, na jednoj strani, može pomoći fakultetima u okviru univerziteta da bi sudjelovali u znanstveno-istraživačkim projektima, podigli nivo referentnosti i organizirali međunarodne skupove, a na drugoj strani pojedincima, odnosno profesorima, u ovim vremenima neimaštine na fakultetima, da mogu napraviti iskorak u svojoj naučnoj karijeri, sudjelovati na međunarodnim konferencijama i slično – ocijenila je Kazazić.