Potpisivanjem sporazuma o saradnji do kvalitetnijeg kadra u predškolskom odgoju i obrazovanju

Dekanesa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i direktorica Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla potpisale su Sporazum o saradnji ove dvije ustanove.Naučno-istraživačka saradnja,organizovanje predavanja,radionica i seminara,razmjena praktičnih iskustava,kao i zajedičko učešće u projektima biće u fokusu djelovanja,kaže dekanica Delibegović Džanić.Studenti koji su do sada praksu obavljali u obdaništu „Naše dijete“ pokazali su visok stepen znanja,navodi direktrica ove obrazovne ustanove,Sanja Karić.