Povezivanje povratničkih mjesta prioritet Federalnog ministarstva za povratak

Federalno ministarstvo za povratak uspješno je okončalo 2018. godinu. Projekti Federalnog ministarstva za povratak planirani za ovu godinu mogu neometano početi sa realizacijom jer je administrativni dio riješen, odnosno svi javni pozivi su završeni u 2018 godini. Uglavnom se odnose na podršku poljoprivredi i gradnju stambenih objekata i ostale infrastrukture. Tokom prošle godine asfaltirani su putevi u mnogim povratničkim mjestima do kojih je ranije pristup bio otežan. Povezivanje povratničkih mjesta i dalje će biti prioritet. „ Nadam se da će se nastaviti to naše opredjeljenje da uvežemo povratničku zajednicu, a zatim da je uvežemo sa tržištem na području FBiH. Oni izolovani ne mogu preživjeti na području RS gdje se sistemski krše njihova prava, nisu uključeni u javne službe, tržište.  Jedina   njihova šansa je da budu povezani sa FBiH komunikacijski, tržišno i na svaki drugi način“, rekao je ministar za povratak FBiH  Edin Ramić. Uporedo se radi i na zatvaranju kolektivnih centara.  „Tu imamo saradnju sa opštinama. Načelnici ne mogu to sami riješiti. Dodijeliće nam lokacije, obezbijediti dozvole, a gradnju stambenih objekata će obezbijediti Federalno ministarstvo za povratak putem kreditnih sredstava, rekao je Ramić.  Prvobitni rok dat za zatvaranje kolektivnih centara bila je 2020.g. ali iz Federalnog ministarstva za povratak su tražili produženje roka i uspjeli da ga prolongiraju do 2022. godine.

Pročitajte...