Novine o godišnjem obračunu prezentirane na seminaru u Tuzli

U  Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli održan je seminar o godišnjem obračunu, odnosno sastavljanju i podnošenju finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2018. godinu. Prezentirani su novi standardi i propisi, kao i načini njihove primjene.  Ovo je nastavak kontinuirane edukacije knjigovođa, računovođa, revizora, direktora i vlasnika firmi, u organizaciji Edukativno-konsultantske kuća FINconsult.  Propisi vezani za finansijsko-računovodstvenu profesiju u BiH često se mijenjaju. Predstavnici Edukativno-konsultantske kuće FINconsult nastoje sve novine prenijeti zainteresovanim računovođama, revizorima, direktorima i vlasnicima firmi. Predavači su danas govorili o godišnjem obračunu, sastavljanju finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja, a posebna pažnja bila je posvećena Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja broj 16 koji se odnosi na najmove. „Naime, taj standard u potpunosti mijenja način računovodstvenog tretiranja tzv. operativnih ili poslovnih najmova. To su oni najmovi kada se imovina koja se koristi pod najmom, po isteku najma vraća najmodavcu. Dakle, MSFI 16-Najmovi predviđa da se takva imovina evidentira u knjigama najmodavca, što to do sada nije bio slučaj po starom standardu broj 17, koji se ne koristi od 31.12. 2018.“ ,  rekao je Ismet Kalić, direktor Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“ u Tuzli . Za učesnike seminara također je pripremljen Priručnik sa praktičnim primjerima, a učesnici su imali priliku pitati predavače za sve nedoumice i načine primjene. Učesnica seminara  Kanita Bekan je rekla da svi izvještaji koji se rade na polugodišnjem ili godišnjem nivou moraju biti u skladu sa nizom zakona, tako da knjigovođe i računovođe moraju uvijek biti u toku sa pravnim izmjenama koje su trenutno na snazi, jer ukoliko se izvještaji ne rade pravilno podliježu  zakonskim kaznama.  Učesnici seminara su informisani i o načinu podnošenja elektronskih prijava. Rok za to ističe 10. februara. PDV obveznici neće više moći podnositi prijave u papirnom obliku. Nakon Tuzle, seminar o godišnjem obračunu sutra će biti održan u Sarajevu, prekosutra u Jelahu, dok će u Gračanici, Gradačcu i Brčkom biti  održani sljedeće sedmice, čime se završava prvi ovogodišnji ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije, u organizaciji FINconsulta.

Pročitajte...