Pravni fakultet promovirao Zbornik radova u spomen na profesora Mustafu Imamovića

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli promoviran je Zbornik radova naslova: Historija države i prava BiH – izazovi i perspektive. Zbornik je posvećen naučnom i istraživačkom radu profesora doktora Mustafe Imamovića, a u povodu prve godišnjice od njegove smrti i 77 godina od njegova rođenja.

piše Azra Mešić

Za profesora Mustafu Imamovića, njegovi učenici i studenti, a danas ugledni profesori i istraživači kažu da je bio najveći pravni historičar Bosne i Hercegovine i da je dao temelje historijskom razvoju države.

 – On je dao jedne temelje historijskom razvitku i analizu historijskog razvitka. Dao je najzreliju sintezu bh. povijesti i to je nešto što trajno ostaje, kaže za RTVTK promotor Zbornika prof. dr. Dževad Drino, jedan od profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Zbornik Historija države i prava BiH – izazovi i perspektive koji je danas promoviran na Pravnom fakultetu sastoji se iz dva dijela. U prvom su profesori univerziteta iz Tuzle, Zenice i Sarajeva napravili analizu bogatog opusa profesora Imamovića.

Drugi dio Zbornika je pravna historija Evrope i mediterana gdje su autori pokušali dati svoj naučni diprinos sagledavši sliku odnosno položaj BiH u evropskom kontekstu sa aspektima na nove savremene tendencije koje se dešavaju u evropskom pravu, pojašnjava doc. dr. Anita Petrović, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i promotorica Zbornika.

Za Zbornik kažu da je nastavak naučnog skupa koji je održan 2009. godine u Gradačcu, rodnom mjestu profesora Imamovića.

Sama ideja organizovanja dva naučna skupa koja su posvećena profesoru Imamoviću nastala je od onih koje je profesor Imamović vodio kroz magistarske i doktorske radove. To nam govori da je profesor Imamović bio i dobar nastavnik i da se pobrinuo za educiranje kadra na bh. univerzitetima, kaže prof. dr. Edin Mutapčić, profesor Pravnog fakulteta i glavni urednik Zbornika.

Seadamdeset sedam godina od rođenja i godinu od smrti profesora Mustafe Imamovića, osobe enciklopedijskog znanja, naučna javnost je bogatija za njegovih 40 monografija, više od 30 knjiga, 500 članaka, rasprava i studija, prevođenih na brojne svjetske jezike. A svoju kućnu biblioteku poklonio je rodnom Gradačcu.

Pročitajte...