Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli proširio listu institucija u kojima studenti mogu sticati praksu

Sporazum o međusobnoj saradnji danas su potpisali predstavnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva pravosuđa i uprave TK i Općinskog suda u Kalesiji. Na ovaj način studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli je omogućeno sticanje praktičnih vještina u ovim institucijama. Sporazumom o međusobnoj saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva pravosuđa i uprave TK i Općinskog suda u Kalesiji predviđene su posjete studenata ovim institucijama. Na ovaj način studenti će steći uvid u način funkcionisanja sistema. Potpisnici ovog sporazuma su naglasili i važnost etičkih standarda i razvijanje osjećaja za pravdu. „U vrijeme kad sam ja završila Pravni fakultet nismo imali takvu praksu. Jednom sam pratila suđenje. Ove će biti veoma važn da studenti dolaze da mogu prisustvovati suđenjima i sve što im je potrebno. Možemo i mi da dođemo kad nas dekan pozove da djeci prenesemo iskustva. Ovi poslovi su jako odgovorni i teški“, rekla je  predsjednica Opštinskog suda u Kalesiji  Dražena Pejanović. „Ministarstvo pravosuđa učiniće sve u saradnji sa Pravnim fakultetom oko organizovanja posjeta studenata ovom ministarstvu. Također voljni smo da im, u skladu sa zakonom  pružimo sve svoje podatke i informacije kojima raspolažemo. Omogućit ćemo pristup Pravnom fakultetu radi naučno-istraživačkog rada itd“, rekla je ministrica  pravosuđa i uprave TK Ivana Kulić. Studenti III i IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzla u okviru procesnih predmeta počeli su redovno da posjećuju pravosudne institucije. Menadžment ovog fakulteta neprekidno širi listu institucija sa kojima uspostavlja saradnju.  „To je u našoj Strategiji razvoja s obzirom na to da je pravosuđe široka oblast i obuhvata različite djelatnosti kojima se budući pravnici mogu baviti“,  rekao je  dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli  Izudin Hasanović. Između ostalog, rečeno je da praksa  u pravosudnim institucijama djeluje motivacijski na studente i značajno olakšava osposobljavanje pravnog kadra.  Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli kažu da se nadaju da će ova saradnja biti nastavljena i naredne akademske godine.