Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara informaciju o prilivu migranata

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara informaciju o prilivu migranata BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH. Predsjedništvo BiH izražava nezadovoljstvo činjenicom da Vijeće ministara BiH, iako je traženo od njega, do danas nije dostavilo informaciju te traži da se to učini u roku od sedam dana.  Predsjedništvo BiH će po dobijanju informacije o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH zakazati vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH.

Pročitajte...