Predstavljene prednosti Zakona o javno-privatnom partnerstvu TK

Zakon o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona usvojen je krajem prošle godine. USAID ga smatra najboljim zakonskim rješenjem u ovoj oblasti. Za predstavnike lokalnih zajednica, ali i privrednike, koji bi mogli koristiti benefite ovog Zakona, organizirana je sesija, na kojoj je predstavljen Zakon ali i nacrt Uredbe o mogućnostima realizacije projekata javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo privrede TK nastoji animirati privrednike, ali i predstavnike lokalnih zajednica da iskoriste mogućnosti koje pruža Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Najznačajniji je, smatraju u Ministarstvu, sa aspekta pokretanja investicionog cikulsa.

Zakon bi se mogao koristiti i na način da općina ustupi zemljište investitoru, te riješi komunalna pitanja. Investiror bi uložio u pokretanje proizvodnje. Moguća su i ulaganja u razvoj sporta, kroz pomoć pri izgradnji sportskih dvorana ili razvoj sportskih klubova.

Zakon o JPP privrednici vide kao šansu. Kažu da je npr. Republika Hrvatska uložila oko 336 miliona eura u predhodnom periodu u projekte od kojih koristi imaju i građani, ali i privreda.

Najavljeno je i da će Vlada TK sufinansirati deset projekata koje predlože lokalne zajednice, kako bi se konkretno implementirao Zakon o JPP, te podstaknule domaće investicije u TK.

 

Pročitajte...