Predstavnici KO AM SDA TK uručili donaciju URODIOL-u TK

Predstavnici Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA TK uručili su donaciju Udruženju roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica URODIOL TK. Obezbijedili su im materijal potreban za radno-okupacione terapije. Druženjem su obilježili 20. godišnjicu udruženja i 27. godišnjicu Asocijacije mladih SDA TK.Udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica URODIOL TK ima oko 150 članova, a 30 njih redovno dolazi na radno-okupacione terapije. Izrađuju nakid, rezbare drvo, oslikavaju staklo i rade ostale kreativne stvari u njihovoj mogućnosti. Za to im je potreban materijal. Dobili su ga od Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA TK.Djeca sa teškoćama u razvoju imaju pravo na dječiji dodatak i prevoz do 27 godine, a nakon toga gube to pravo. Ovim ljudima koji nisu u mogućnosti da se osamostale ni kada odrastu, roditelji su potrebni 24 sata dnevno tako da ne mogu biti ni zaposleni, a troškovi su veliki. Iz Kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA TK kažu da bi zakon trebalo izmijeniti tako da pravo na dodatak i prevoz bude trajno.

Pročitajte...