Predstavnici nove većine u Skupštini TK počeli razgovore o podjeli odgovornosti

Za novog mandatara Vlade TK jučer je imenovan prof.dr. Kadrija Hodžić, te je tako otpočeo i rok od deset dana za imenovanje novih ministara, kao i predstavljanja programa rada Vlade u novom mandatu. Budući premijer TK u prioritete svog rada i rada Vlade stavio je zdravstvo, privredu i obrazovanje. Danas je održan prvi sastanak kojim je i zvanično počeo proces usaglašavanja u ovom skupštinskom kapacitetu.

Novinarka: Devleta Brkić

Mandatar za sastav nove Vlade Tuzlanskog kantona prof. dr. Kadrija Hodžić kazao nam je da je prvi sastanak o imenovanju ministara prošao vrlo pozitivno, odnosno da postoji dobro raspoloženje da se za buduće članove izvršne vlasti u našem kantonu odaberu najbolji kandidati. Kako je istakao još uvijek je rano govoriti o podjeli resora između političkih subjekata koji čine novu većinu, dodajući da od novih ministara očekuje izuzetno dobru saradnju i transparentnost.

– To su inače principi na kojima će Vlada raditi. Javnost djelovanja, odnosno mogućnost da javnost bude upoznata sa svakom radnjom koju Vlada radi. Dakle taj pozitivni optimizam koji bismo ulili, i povjerenje koje ćemo nadam se dobiti bit će zasnovano na našoj otvorenosti, na odgovornosti svakog od nas. To su dakle ovi osnovni vrijednosni principi. Što se tiče sektorskih pristupa naravno prioriteti su zdrasvtvo. Dakle, zdravlje svakog građanina i očuvanje svakog građanina TK. Zatim, poduzetnička klima, naročito ovaj dio poduzetništva koji je oštećen pandemijom, i naravno obrazovanje, kazao nam je Hodžić.

Kadrija Hodžić redovni je profesor predmeta Makroekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član je Ekonomskog odbora Akademije nauka i umjetnosti BiH, sa međunarodnim iskustvima sticanim na više svjetskih instituta. Njegovo dugogodišnje iskustvo u oblasti ekomonije, najviše će se reflektovati na oblasti privrede TK.

– Velika su očekivanja, jako velika. Morate znati da klasični principi poticaja ekonomije više ne vrijede. Imamo sasvim nove paradigme koje se rađaju i razvijaju u ekonomiji. Na nama je da ih prepoznamo, da ih primjenimo i nadam se da ćemo to i uspjeti, zaključio je prof. dr. Kadrija Hodžić.

Rok za imenovanje ministara u Vladi TK je deset dana i teče od jučer, tako da bi najmnogoljudniji kanton izvršnu vlast trebao dobiti iduće sedmice.

(RTVTK)