ZZO TK: Penzionerima omogućeno liječenje bez ovjerene zdravstvene legitimacije

Penzionerima na području Tuzlanskog kantona omogućeno je liječenje bez ovjerene zdravstvene knjižice. Iz  Zavoda zdravstvenog osiguranja TK ističu da su se na ovaj korak odlučili kako bi u vremenu pandemije smanjili gužve u šalter salama.  Prilikom pružanja zdravstvenih usluga zdravstvene ustanove će tražiti na uvid od penezionera ček od penzije i ličnu kartu.

Kako bi se smanjile gužve u šalter salama ZZO TK, odnosno prevenirala mogućnost zaraze korona virusom u Zavodu su se odlučili da penzionere ali i članove njihovih porodica kao najosjetljiviju kategoriju privremeno  oslobode dolaska u prostorije Zavoda.

Mi smo sve zdravstvene ustanove na području TK obavjestili da pružaju usluge zdravstvene zaštite korisnicima penzija i članovima njihovih porodica do kraja marta ove godine bez da traže ovjerene zdravstvene legitimacije za 2021 godinu. Ovo je jedan korak da penztioneri nisu obavezni dolazit u naše prostorije da bi se ovjeravali zdravstvene legitimacije ili aplikacija premium osiguranja već će im se u zdravstvenim ustanovama pružati usluge bez traženja ovjere rekao je Riad Kurtalić.

Ova mjera je uvod u narednu, kažu u Zavodu. Naime, početkom mjeseca januara pokrenuta  je inicijativa da se na jednom mjestu  za sve penzionere prikupe zdravstvene legitimacije kako bi bile ovjerene.

Mi čekamo spisak od fonda penzionog o broju korisnika minimalne penzije, i na osnovu toga će udruženje penzionera na području TK kreirati konačan spisak da znamo čime raspolažemo i koji je to broj penzionera. Način na koji će se izvršiti prikupljanje zdravstvenih legitimacija, mi ćemo izuzeti zdravstvene legitimacije izvršiti ovjeru aplikacije premium osiguranja i naravno osloboditi od plaćanja participacije penzionere one čije penzije ne prelaze iznos minimalne penzije dodaje Kurtalić.

Prilikom pružanja zdravstvenih  usluga zdravstvene ustanove će osim zdravstvene legitimacije, tražiti na uvid od penzionera ček od penzije i ličnu kartu, istakao je Kurtalić.

 

Pročitajte...