Predstavnički dom Federalnog parlamenta raspravljao o stanju u rudnicima FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta raspravljao je na današnjoj sjednici o stanju u rudnicima FBiH koji su u sastavu koncerna Elektroprivreda BiH. Zastupnici su informisani da je usuglašavanje rudarskih zahtjeva, dobar iskorak, budući da se usuglašene stavke tiču direktno rudarskih prava. Ukoliko se potpiše Sporazum između Elektroprivrede BiH i Sindikata rudara neće doći do poskupljenja električne energije u Federaciji u 2022. godini – rekao je direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija.Naglašeno je da će Predstavnički dom sa svoje strane nastojati doprinijeti rješavanju problema rudara.

Parlamentarna rasprava u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH je uslijedila nakon što su entitetski premijer Fadil Novalić, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić i direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admir Andelija dali informaciju o stanju u sedam rudnika Koncerna. Kad su rudnici 2009. godine ušli u sastav Koncerna s Elektroprivredom BiH, bili su u veoma zapuštenom stanju, po Andeljinim riječima, s prekobrojnim brojem zaposlenih, velikim dugovima i zastarjelom opremom.

I Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović kao jedan od gorućih problema je naveo zaostale obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje rudarima.

Navedena sredstva, mogla bi se obezbjediti na način da se dodatno poveća cijena uglja prema rudnicima ili da se provedu započete reforme. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH su na današnjoj sjednici oštro kritikovali kako je vlast upravljala rudnicima.

Sporazumom između Elektroprivrede BiH i Sindikata rudara bi se rudnici učinili efikacinjim i samoodrživim.  Naglašeno je da se mora donijeti set mjera, uz pomoć kojih će uz postojeće obaveze rudnici biti u stanju izmiriti i dugovanja, kako ne bi došlo do udara na džep potrošača. Direktor Andelija, pred zastupnicima je između ostalog poručio da reforma u ovom sektoru mora biti provedena, u protivnom, neće biti pozitivnih trendova.

Pročitajte...