Sindikat rudara iskazao spremnost za nastavak pregovaračkog procesa

Predstavnici Sindikata radnika rudnika u Federaciji, Federalne Vlade, Elektroprivrede BiH, rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna postigli su okvirni dogovor za rješavanje aktuelnog problema rudara. Od 13 zahtjeva rudara, dogovoreno je deset. Sporne su ostale smjene generalnog direktora Elektroprivrede i direktora rudnika uglja Kreka u Tuzli, te način isplate dnevnica radnicima u rudnicima uglja za vrijeme radničkog neposluha i protesta. Na sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije danas je dogovoren nastavak socijalnog dijaloga s pregovaračkim timom Vlade FBiH.

Tokom pregovora koji su završeni kasno sinoć Samostalni sindikat rudara i pregovarački tim Vlade Federacije BiH dogovorili su povećanje otkupne cijene uglja. Elektroprivreda se obavezala da će najkasnije do 3. decembra zatražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi“.

Elektroprivreda je preuyela obaveyu da do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna. Ove obaveze premašuju 500 miliona KM. Dio zahtjeva koji je dogovoren podrazumijeva i odgodu primjene dva nova pravilnika o radu i radnom učinku, a njihov tekst će biti usaglašen do 30. aprila naredne godine. Blizu su konačnog dogovora i oko isplate dnevnica radnicima u rudnicima uglja za vrijeme radničkog neposluha i protesta, odnosno za vrijeme obustave rada.

Na sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije članstvu je predočeno ono što je do sada dogovoreno u socijalnom dijalogu. Nije usaglašena smjena generalnog direktora Elektroprivrede BiH i direktora Rudnika Kreka, na čemu rudari insistiraju.

Na sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije danas je donesena odluka o nastavku socijalnog dijaloga.

Novi sastanak predstavnika Samostalnog sindikata rudara i pregovaračkog tima Vlade Federacije bit će održan sutra. Svi akteri očekuju da bude postignut dogovor i o preostalim zahtjevima, kako bi rudnici iz koncerna “Elektroprivrede BiH” ponovo pokrenuli proizvodnju, gdje je u toku obustava rada već osmi dan.

Pročitajte...