Predstavnički dom PSBiH danas o Pelješkom mostu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) će u nastavku sjednice zakazane za danas razmatrati Izvještaj o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru 5c čiji je podnosilac Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Također, bit će razmatrana i poslanička inicijativa Nikole Lovrinovića da se u dnevni red naredne sjednice uvrsti tačka Izjašnjavanje domova Parlamentarne skupštine BiH o Poslovniku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Evropskog parlamenta.

Na najavljenom dnevnom redu je i poslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u saradnji s entitetskim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja te inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog mjera efektivne zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini.

Poslanici će razmatrati i inicijativu Senada Šepića kojom se predlaže da se u dnevni red prve naredne sjednice uvrsti tačka “Informacija o realizaciji ranijih zaključaka i inicijativa o utvrđivanju najniže, zagarantirane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda u BiH, te prijedlog mjera za odgovor na ovu inicijativu.

Između ostalog, bit će razmatrana i Informacija predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića o aktuelnom stanju i odnosu Vijeća ministara BiH prema Parlamentarnoj skupštini BiH, te odnosu prema parlamentarnoj većini čiji je predlagač poslanik Sadik Ahmetović kao i Informacija o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

(RTVTK/FENA) E.F.

Pročitajte...