Prekid u napajanju električnom energijom sa TS Puračić uzrokovao kratke ispade u Koksari

Zastoj u napajanju električnom energijom na fabrici Koksara u GIKIL-u uzrokovao je dva kraća ispada. Brzom reakcijom radnika situacija je u kratkom roku vraćena pod kontrolu. Osim povećane količine dima koja se mogla primijetiti u krugu fabrike, ispad nije prouzrokovao nikakvu veću štetu, te je proizvodni proces normalizovan.

Prema riječima direktora fabrike Koksara, Huse Jašarevića, uzrok ispada je ponovo bilo prekinuto napajanje sa trafo-stanice Puračić, te je kompletan problem normalizovan u najkraćem mogućem roku.

„Ispad se dogodio na vanjskoj liniji dalekovoda, nešto malo iza 13:00 sati, u dva navrata. To je dovelo i do prestanka rada elektro-sisača koksnog gasa zbog čega se mogla primijetiti određena količina dima. Uzrok problema je brzo identifikovan, kvar je otklonjen, tako da je kompletna situacija sanirana za oko pola sata. Sisači su vraćeni u funkciju, a sav višak gasa spaljen je po tehnološkoj proceduri na sigurnosnim bakljama koksne baterije V“, kazao je Jašarević u saopćenju uz GIKIL-a.