Ministarstvo za boračka pitanja TK: Objavljen novi javni poziv za utvrđivanje liste branitelja i članova njihovih porodica kojima se u budžetu TK obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona  objavilo je novi  javni poziv za utvrđivanje liste branitelja i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža – stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.  Iz resornog ministarstva napominju da je riječ o dodatnom konkursu. Naime, kandidati koji su se našli na rang listi prethodnog  javnog poziva za obavljanje volonterskog staža ne prijavljuju se na ovaj, ponovljeni javni poziv. Prvi krug konkursa prošlo je 100 budućih volontera,a u drugom krugu osigurana su novčana sredstva za još 10tak njih, kažu u Ministarstvu.

Pročitajte...