Premijer TK Denijal Tulumović razgovarao sa predstavnicima OSCE-a

O međusoboj saradnji, uspsotavi kapaciteta koji će doprinijeti razvoju demokratskih procesa premijer TK Denijal Tulumović razgovarao je sa šefom OSCE-ovog ureda u Tuzli Damirom Gnjidićem. Naročito je istaknuta pomoć koju Tuzalnski kanton očekuje u uspostavi mjera koje bi trebalo da osiguraju manji stepen pojave korupcije.