Premještanjem forenzičkih pacijenata u Sokolac TK je ispunio važnu obavezu prema EU

U 2018. godini je počela izgradnja Općinskog suda Tuzla i rekonstrukcija Kantonalnog suda u Tuzli. U Srebreniku je uspostavljen Općinski sud u kojem su od decembra počeli raditi i suci. Puno je aktivnosti i procesa koje je vodilo Ministarstvo pravosuđa i uprave TK. Oni međutim, među najznačajnije aktivnosti, ubrajaju izmještanje sedam forenzičkih pacijenata na Sokolac.
Ministrica pravosuđa i uprave TK, Ivana Kulić za najznačajniju aktivnost 2018. godini navodi potpisivanje Sporazuma sa Federalnim ministarstvom pravde, a potom i sa Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, čime je omogućeno zbrinjavanje sedam forenzičkih pacijenata iz Kazneno-popravnog zavoda Tuzla u za to adekvatnu ustanovu.
Ministrica podsjeća da je u Kampusu Univerziteta u Tuzli uređen prostor za smještaj arhive pravosuđa. Za adaptaciju prostora je izdvojeno 33 hiljade KM. U 2018. godini je otvoren Općinski sud u Srebreniku. Sredinom novembra je imenovan i vršitelj dužnosti predsjednika tog suda. U istoj godini je počela i gradnja nove zgrade Općinskog suda Tuzla, te rekonstrukcija zgrade Kantonalnog suda. Ministarstvo pravosuđa i uprave u 2018. godini je obradilo i nekoliko važnih zakona, među njima, izmjene i dopune Zakona o pravobraniteljstvu, kao i Zakona o izvršenju sankcija. Sve to je pratilo i više podzakonskih akata, navodi ministrica Kulić. Paralelno se dosta radilo i u domenu radno-pravnog statusa zaposlenika uprave. Krajem oktobra su utvrđeni platni razredi državnih službenika i namještenika, a što je bila jedna od pretpostavka za uvećanje plaće za 6,5 %. Ministarstvo je cijelu godinu aktivno radilo na izdavanju rješenja i ispunjavalo druge redovne obaveze.

 

Pročitajte...