Isknjižavanje dobara u općoj upotrebi iz privatizacije komunalnih preduzeća i povrat imovine koja se nalazi na teritoriji republika bivše SFRJ u središtu aktivnosti KAP-a Tuzla

Od 10 postupaka koje se odnose na privatizuaciju komunalnih preduzeća, šest je okončano ili poništenjem privatizacije, ili odlukom o isknjižavanju javnih dobara iz imovine preduzeća, a time i moguće privatizacije. Vrijednost dobara u općoj upotrebi koja su na ovaj način izuzeta iz privatizacije je oko 90 miliona maraka. Kantonalna agencija za privatizaciju uključena je i u povrat imovine preduzeća sa područja TK, a koja se nalazi na teritoriji bivših republika SFRJ. Agencija je uspjela pokrenuti pet postupaka povrata imovine, četiri se odnose na poslovne prostore i zemljište u Beogradu, a jedno na imovinu u Leskovcu.

Pročitajte...