Press – konferencija načelnika Lukavca povodom “slučaja Ribić”

Načelnik općine Lukavac Edin Delić danas je održao press – konferenciju povodom istupanja Sindikalne organizacije rudnika „Kreka“ iz Sporazuma o sakupljanju pomoći za namirenje porodice Begajeta Ribića, jednog od dvojice deložiranih sa Površinskog kopa Šikulje. U ime općine kao jednog od supotpisnika Sporazuma, osudio je ovakav stav sindikalne organizacije nazivajući ga „aktom prevare“…

 

Pročitajte...