Gračanica: Prezentacija aktivnosti Saradničke mreže za podršku investitorima

Na Međunardonom sajmu poduzetništva i obrta Grapos Expo u Gračanici, Ministasrtvo privrede Tuzalnskog kantona u saradnji sa Agencijom za unaprjeđenje stranih investicija u BIH prezentovat će danas aktivnosti Saradničke mreže za postinvesticionu podršku investitorima i saradnju institucija u podršci komapanijama . Nakon prezentacije planirana je i posjeta kompanijama RPC Superfos,Velfarm i Tring doo u Gračanici.