Prezentacija analize uticaja subvencija na MSP u TK

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona  danas  u Rektoratu Univerziteta u Tuzli organizuje prezentaciju  analize koja će doprinijeti kreiranju uspješnih javnih politika i razvoju privrede Tuzlanskog kantona. Riječ je o USAID Projektu podrške monitoringu i evaluaciji na osnovu koje su istraživači sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli proveli evaluaciju i kvantificiranje utjecaja subvencija za mala i srednja preduzeća iz privatnog sektora, koja su se finansirala iz budžeta Vlade Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. godine. Ovo je prvi put da su javne institucije odlučile provesti analizu evaluacije uticaja vladinih programa subvencija u BiH te da se takve analize temelje na strogim i preciznim naučnim metodama.

Pročitajte...