Prezentirana Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u TK

Strategija za uključivanje djece s poteškoćama u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu prezentirana je danas u Tuzli. Predviđene su mjere kojima društvo može otkloniti barijere i omogućiti djeci sa teškoćama u razvoju da se uključe u društvo i obrazovni sistem, te da ostvare svoj potencijal. U izradi ove Strategije Ministarstvu za obrazovanje, nauku, sport i kulturu pomogla je organizacija “Save the children”.Procjenjuje se da 10 odsto djece u BiH ima teškoće u psihičkom ili fizičkom razvoju, dok ih je u sistem obrazovanja uključeno oko 300, što čini manje od 1 odsto ukupnog broja učenika. To znači da, zbog otežavajućih okolnosti, mnoštvo djece s poteškoćama nije uključeno u redovan odgojno-obrazovni sistem. Inkluzija nije deklarativna obaveza već osnovno ljudsko pravo. Strategijom za uključivanje djece s poteškoćama u obrazovanje predviđen je inovativni model podrške kroz transformaciju specijaliziranih ustanova u centre za razvoj inkluzivnih praksi, formiranje mobilnih stručnih timova i umrežavanje svih relevantnih aktera na području kantona. „Ono što je planirano je da se u sedam područja u TK formiraju centri za razvoj, inkluzivnih praksi unutar kojih bi postojali i mobilni timovi koji treba da podržavaju škole“, rekla je Andrea Žeravčić, direktorica međunarodne nevladine organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan. Ova Strategija uključuje i sedmogodišnji Plan implementacije. Vlada TK za to je namijenila tri i po miliona maraka i godišnje će obezbjeđivati po pola miliona. Zaključeno je da je realizacija Strategije korisna investicija, a ne dodatni trošak. Tuzlanski kanton ima kapacitet za provođenje inkluzije kroz ljudske resurse dostupne na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Pedagoškom zavodu, nevladinim organizacijama i centrima za razvoj inkluzivnih praksi. “Imamo 6 resursnih centara kada je u pitanju inkluzija na području našeg kantona. To je jedna od novina. Moram istaći da smo mi dodatno doprinjeli procesu inkluzije jer u više od 64 ustanove osnovnog obrazovanja imamo 46 punih normi defektologa, edukatora i rehabilitatora. Moram pomenuti i program zapošljavanja federalnog zavoda za zapošljavanje preko kojeg smo u nastavu uvekli novih 29 zaposlenika u domenu edukacije i rehabilitacije“, rekao je Zlatan Muratović, Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.Ovom strategijom pristup djeci se prestaje bazirati na dijagnostici nedostataka, a procjena se usmjerava na njihove potencijale, potrebe i interese. Naglasak je na sposobnostima svakog djeteta koje će, nakon što društvo ukloni postojeće prepreke, ostvariti svoj potpuni potencijal.

Pročitajte...