Kako zaštiti lične podatke djece na internetu?

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, u fokusu rada ima radionice, prvenstveno namijenjene maloljetnicima i djeci. Njihov cilj je da maloljetnici i djeca u eri masovnih komunikacija i društvenih mreža saznaju više o značaju zaštite ličnih podataka i opasnostima od mogućih zloupotreba. Radionica o zaštiti ličnih podataka, zaštiti lične i privatnosti drugih, održana je i u osnovnoj školi „Pazar“ u Tuzli.

Pročitajte...