Tekst je napisao Dino Merlin, na muziku narodne pjesme “S one strane Plive”. Ova himna bila je aktuelna sve do 1998. godine, kada je odlukom visokog predstavnika Carlosa Westendorpa zamijenjena današnjom himnom bez teksta, pod nazivom “Intermezzo”, piše Historija.ba.

Uprkos tome, sve do danas, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine na svim sportskim takmičenjima pjevaju upravo himnu “Jedna si jedina”.