Prijedlog izmjena Zakona o strancima bit će razmatran u redovnoj proceduri

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije prihvatio zahtjev Predstavničkog doma da se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima razmatra po hitnom postupku, te je odlučeno da bude razmatran u redovnoj zakonodavnoj proceduri.

Kako je navedeno u obrazloženju, predložena izmjena i dopuna Zakona o strancima ima za cilj da putem generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja i kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u Bosni i Hercegovini.

Dodaje se da ono što BiH ne smije sebi dopustiti jeste tolerancija prema onim migrantima koji na teritoriji BiH čine različita krivična djela, uživaju i omogućavaju uživanje opojnih droga, čine različite prekršaje i remete javni red i mir, te na taj način narušavaju sigurnost građana BiH i domicilnog stanovništva.

U tom smislu, navodi se u obrazloženju predloženog zakona, potpuno su opravdani zahtjevi građana da se država više uključi u rješavanje migrantske krize.

Predlagač, između ostalog, navodi da bi se primjenom ovog zakona trebala olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja onih migranata koji čine krivična djela i teške prekršaje na teritoriji BiH i na taj način poslati jasnu poruku da država i državni organi neće tolerirati takvo ponašanje.

S druge strane, oni migranti koji borave u BiH i poštuju sve propise, ne čine prekršaje i krivičina djela, imat će i dalje svu potrebnu zaštitu od domaćih vlasti, a što im garantiraju međunarodni propisi i domaće zakonodavstvo.

Delegat Bariša Čolak je prilikom delegatske diskusije o proceduri, kazao da kada je riječ o ovom zakonu, najveći problem što se on ne primjenjuje.

– Kamo sreće kad bismo mi ovim inovacijama napravili nekakav iskorak, ili posebno ako bismo napravili značajan iskorak – kazao je Čolak.

Smatra da predloženi zakon ne sadrži potrebna mišljenja, te da je trebalo još mišljenje Direkcije za evropske integracije.

– Čini mi se da bi ove izmjene mogle biti i u koliziji sa samom stečevinom EU. Zato mislim da bi bilo doboro da ovo ipak ide u redovitu proceduru kako bismo mogli to analizirati i kako bismo mogli zakon popraviti. Na taj način ćemo omogućiti našim institucijama da konačno počnu raditi svoj posao – naveo je Čolak.

Kaže da je problem što postojeći zakon, za koji smatra da je dobar, ne primjenjuju nadležne institucije.

Pročitajte...