Priključenjem na sistem daljinskog grijanja više od 50 stambenih objekata u MZ Bukinje i Šićki Brod ima tople radijatore

Divkovići su jedno od prvih naselja u mjesnoj zajednici Bukinje koje je priključeno na sistem gradskog grijanja.Na to su čekali 40 godina. Posljednjih dana decembra i u prvim danima januara dim sa dimnjaka više od 50 domaćinstava više ne zagađuje okolinu.Za toplifikaciju Bukinja i Šićkog Broda, mjesnih zajednica koje se nalaze uz Termoelektranu Tuzla, Grad Tuzla je osigurao između tri i četiri miliona KM.Za izvođenje radova angažovane su dvije firme. Jedna za iskopavanje i postavljanje cijevi od vrelovoda do objekta, druga za instaliranje podstanice. U Mjesnu zajednicu Bukinje stalno pristižu novi zahtjevi za priključenje na sistem daljinskog grijanja. Kojom dinamikom će teći zavisi od ispunjavanja uslova, a to je dostavljanje kompletirane dokumentacije.

Pročitajte...