Pripreme BiH za Mehanizam Civilne zaštite Evropske unije

Od početka marta ove godine provodi se projekt “EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja i jačanje kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske unije“. Projekt traje dvije godine a finansira ga Evropska unija. Od izuzetne je važnosti za strukture civilne zaštite u BiH jer je, pored ostalog, i osnov za njen prijem u članstvo Mehanizma za civilnu zaštitu EU.

Pročitajte...