Pripreme za NATO vježbu “Bosna i Hercegovina 2017”

Bosna i Hercegovina će u septembru biti domaćin NATO EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofe “Bosna i Hercegovina 2017”, koja će biti izvedena od 24. do 29. septembra na području Tuzlanskog kantona, a zajednički je organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski koordinacijski centar za reagovanje na katastrofe.
Samir Huseinbašić, izvršni direktor NATO EADRCC terenske vježbe“Bosna i Hercegovina 2017” i Fahrudin Solak, direktor FUCZ

Pročitajte...